Ayudas

octubre 2021

PROXECTO SUBSTITUCIÓN LUMINARIAS NAVE PTL

Convocatoria de subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos ano 2021-2022

 Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía mails limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa

julio 2021

Deta Vigo Aeroestructuras beneficiara del fondo FEDER

LOGOS  PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
  PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020
  Objetivo: Conseguir un tejido empresarial más competitivo

BENEFICIARIO: DELTA VIGO AEROESTRUCTURAS S.L.
PROYECTO: PO/1165/P05. Creación de un centro de
producción para la fabricación de componentes aeronáuticos